Bahçeşehir Koleji Lise Eğitimine Farklı Bir Boyut Katıyor

Bahçeşehir Koleji Lise Eğitimine Farklı Bir Boyut Katıyor

Gaziantep Bahçeşehir Koleji, öğrencilerine MASTER6 programı ile hayat boyu kullanabilecekleri beceriler elde etmelerini sağlıyor. Master 6 bireyin, değişen toplumsal koşullar ve teknolojik çağı yakalama ihtiyacı doğrultusunda dünya vatandaşlığına geçişini hedefleyen bir program.

 

Program yaşamın tüm alanlarına dair bireyin donanımlı bir şekilde gelişimini sağlayacak 6 farklı modülden oluşur.Beceri Geliştirme Modülü, Fiziksel Gelişim Modülü, Kişisel Gelişim Modülü, Topluma Hizmet Modülü, Uygulamalı Mesleki Gözlem Modülü, Zorunlu Sertifika Modülü. Bu program öğrencilerin yaşamsal kazanımlarını artırmanın yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı üniversite kabullerinde etkili olacak şekilde tasarlanmıştır.Master6 programı öğrencilerin 21. yüzyıl yaşam ve kariyer becerileri ile donatarak geleceğin liderleri, bilim insanları ve global ekonomi içinde rekabet edebilen, üretken, başarılı ve kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Bu programla hedeflenen; Öğrencilere müfredat programının akademik kazanımlarının yanı sıra kendine değer verme, yeteneklerini keşfetmelerini sağlama fiziksel, zihinsel, sosyal kapasitelerini ve buna bağlı olarak özgüven düzeylerini artırmaları hedeflenmektedir. Toplumun geleceğinde nasıl bir rol alacağını, hangi mesleği, hangi yeterliliklerle yapabileceği konusunda farkındalık sağlama, aidiyet duygularını besleme, modern ve teknolojik yaşamın beraberinde getirdiği dünya vatandaşlığı kavramını benimsetme, evrensel hoşgörü ve barış duygusunu benimsemiş, farklı kültürlere duyarlı bireyler yetiştirmektir.

9.10.2019 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin