DOĞA KOLEJİ’NDEN FARK YARATAN KONSEPT

DOĞA KOLEJİ’NDEN FARK YARATAN KONSEPT

Doğa Koleji  Gaziantep kampüsü öğrencileri, “Proje” modelli lise eğitim sistemi ile doğayı ve olayları  bilimsel açıdan değerlendirme yeteneği kazanırken akademik başarıda zirvedeki yerini alıyor. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “eğitimi tamamıyla  bilginin aktarıldığı süreç olarak görmüyor, fark yaratan konseptlerle öğrencilerimizi yetiştiriyoruz” dedi.

Doğa Koleji Gaziantep kampüsü öğrencileri proje modelli lise eğitimi ile geleceğe hazırlanıyor. Proje modelli eğitim sistemi ile Doğa Koleji öğrencileri geleceğin önemli bireyleri olarak yetişmeye devam ediyor.  Eğitimi yalnızca bilginin aktarıldığı süreç olarak kabul etmeyen Doğa Koleji, eğitimde fark yaratan konseptleri ile öğrencilerini yetiştiriyor. Merak eden, araştıran ve sorgulayan öğrenciler yetiştiren Doğa Koleji, proje modelli lise eğitimi ile öğrencilerine bilimsel süreç becerileri kazandırarak onların olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmesine olanak sağlıyor.

Eğitim; “öğrencinin entelektüel ve sosyal gelişimini de etkileyen, kişiliğini biçimlendiren önemli bir olgudur” diyen Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, merak eden, tartışan, sorgulayan, problem çözen, girişimci, sorumluluk alan, düşünme becerileri gelişmiş ve öz düzenleme yapabilen bireylerin, yalnızca bilgi aktarmaya dayalı modellerle yetiştirilemeyeceğinin de altını çizdi.

 

DOĞA’DAN PROJE MODELLİ EĞİTİM İMKANI

Doğa Koleji Gaziantep Kampüsü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise gruplarında eğitim verirken lisede proje modeliyle öğrencilerini yetiştiriyor. Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde artık okul müfredatları, öğrencilere bilgi değil, beceri kazandırmaya yönelik geliştirilmektedir. Bu bilinçle Doğa Koleji lise eğitimine, t-MBA eğitiminin yanına proje modelli lise eğitimini de koyarak öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefliyor.

Lüle, proje modelli eğitim sistemini tüm detaylarıyla şöyle açıkladı:

“Proje modelli lise eğitimi ile öğrenciler bilimsel süreç becerileri kazanacak, böylece doğayı ve olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirebileceklerdir. Öğrenciler araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okur yazarlığı, teknoloji okur yazarlığı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, işbirliği yapabilme becerileriyle donanmış olarak yetişerek dünyada akranlarıyla yaşadıkları yüzyılın gereklerine uygun şekilde yetişeceklerdir. Söz konusu bu 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra bilgiye ulaşma, girişimcilik ve disiplinler arası işbirliği becerilerini de geliştirerek kendi yeteneklerini hayata geçirme şansına sahip olacaklardır. Bu amaçla her bir öğrencimizi titizlikle değerlendirerek onların kişilik özellikleri ve yönelimleriyle öğrenme stillerini saptanarak, onların ilgi ve yeteneklerine uygun projeler tasarlamaları ve uygulamaları hedeflenmektedir. Böylelikle daha önce dünyada az uygulaması görünen merak, ilgi, yetenek ile bilimsel projelerin aynı potada birleştirilmesi sağlanarak öğrencilerin öğrenme motivasyonları artırılacaktır.”

Proje Tabanlı Öğrenme ile  Öğrenciye Neler Kazandırılacak?

Öğrencilerin proje tabanlı eğitim ile başarılarını etkiyecek birçok olumlu özellik kazanacağını belirten Lüle,  şunları söyledi:

“Yapılan bilimsel araştırmalara göre proje tabanlı öğrenme ile, problem çözme, araştırma, inceleme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, interdisipliner düşünme, seçme, planlama, yürütme (öz düzenleme), yaparak yaşayarak öğrenme, bilgiye ulaşma, teknolojiyi kullanma, iletişim gibi akademik başarıyı olumlu etkileyen beceriler kazanılır. Bunun yanı sıra işbirliği yapma, paylaşma, dayanışma, sorumluluk alma ve akran öğrenmesi gibi sosyal beceriler de proje tabanlı öğrenme modeliyle üst düzeyde gelişmektedir.”

Lüle, Doğa Koleji olarak öğrencilerinin bilişsel sosyal gelişimlerini proje yöntemiyle destekleyerek onların bütünsel gelişimini sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Doğa-Kişilik Temelli Yönlendirme Testi (D-KTYT)

Doğa Koleji’nde proje modelli eğitiminin başında, akademisyenler ve akademik kadro tarafından geliştirilen Doğa-Kişilik Temelli Yönlendirme Testi (D-KTYT) uygulanacak.  Proje modelli lise eğitiminin başlangıcında öğrencilerin kişilik ve öğrenme özellikleri saptanıp kendi özelliklerine uygun projeler seçmeleri ve yapmaları sağlanacak. Öğrenciler böylelikle  kendi potansiyellerini ortaya çıkartma imkanı bulabilecek.

Türkiye’de ilk defa Doğa Koleji tarafından geliştirilen ve uygulanan kişilik temelli yönlendirme testi ile öğrencilerin kendi merak ettikleri, ilgi duydukları alanda proje yapmaları sağlanarak onlara bilimsel çalışma disiplini kazandırılıyor. Öğrenciler üniversite öğrenimlerine bilimsel süreç becerilerini kazanmış olarak avantajlı bir şekilde başlama imkanı buluyor.

Öğrenciler pek çok alanda “Proje” üretecek

Öğrenciler mezun olana kadar en az bir uluslararası projeye katılacak ve sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlayacak diyen Lüle şunları söyledi:

“Doğa Koleji proje modelli lise eğitiminde öğrenciler proje yönetimi konusunda yetkin öğretmenlerinin danışmanlığında sadece fen bilimleri alanında değil, matematik, sosyal bilimler, sanat ve dil alanlarında da interdisipliner projeler yapabilecek.”

Lüle, proje modelli eğitim sistemi ile, her öğrencinin mezun oluncaya kadar ders projelerinin yanı sıra ulusal veya uluslararası bir projeye katılmasını hedeflediklerini belirtti. Bu projelerin yanı sıra Lüle, her öğrencinin zorunlu olarak 50 saat sosyal sorumluluk projesi de yaparak çevresine ve topluma katkı sağlayacağının altını çizdi. (İBRAHİM HALİL KURT)

 

 

8.08.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin