KARDEŞİMLE OYNUYORUM

KARDEŞİMLE OYNUYORUM

Yavuzlar ilkokulu kardeşimle oynuyorum projesini uyguladı.

Yavuzlar ilkokulu Suriyeli kardeşlerimizin çoğunlukta olan okullardan birisidir. Burada Suriyeli kardeşlerimiz ve bizim çocuklarımız bir arada oyun oynuyor Kardeşimle oynuyorum projesini hayata geçirdik diyerek gazetemize açıklama yapan okul müdürü Yaşar Kurt şunları söyledi,

 

Geçici koruma altındaki çocukların  sosyal, duygusal uyumlarını sağlamak, ülkelerindeki savaşın bıraktığı psikolojik tahribatını düzeltmek, oyun içerisindeki kazanacağı mutlulukla davranış problemlerini en aza indirmek, Türk Kültüründe sevilen oyunlar ile  Suriye kültüründe sevilen oyunları oynatarak kültürel uyumsuzluk problemlerini ortadan kaldırmak, içe kapanıklık ,dışlanmışlık algısını yok ederek ve sevildiğini hissettirerek  düşüncelerini olumlu yönde geliştirmek  ayrıca Türk öğrencilerle kaynaşmalarına   oyun yolu ile katkıda bulunmak; projemizin temel amacıdır.

 

Ayrıca hedeflerimizin  arasında;

-Geçici koruma altındaki çocukların dikkat ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi

-Kendi ilgi, yeteneklerini ve kapasitelerini yaparak ve yaşayarak, deneyerek farkına varmalarını sağlama

-Çocuklarımızın okula, kendi sınıflarına aidiyet duygularını güçlendirme

-Sınıf öğretmenleri ve öğrencileri arasında bağı kuvvetlendirme

-İş birlikle öğrenmeyi güçlendirmeye çalışılmaktadır.

 

Öğrenci (çocuk) merkezli ve önleyici rehberlik sistemine dayanan projemiz, Geçici koruma altındaki çocukların savaş ortamındaki yaşadıkları travmaları atlatmayı sağlamak, işbirliğine dayalı oyunlarla öğrencilerimizle kaynaşmalarını, iletişimlerini sevgi temelli kurmalarını sağlamak, eğlenerek öğrenecekleri, okula severek gelmelerini sağlayıcı, onların dünyalarına hitap edebilen bir ortam oluşturma ve bu ortamda gerçekleştirilecek faaliyetleri düzenlemeyi ve sınıf öğretmenlerine bu konuda müşavirliği içermektedir.

Temel aldığımız anlayış, oyun oynayan çocuğun ‘sağlıklı’ çocuk olduğudur. Amacımız çocukların içinde bulunmaktan mutlu olacakları, onların dünyalarına uygun bir ortam hazırlayarak, olumsuz duygularını  olumlu yönde geliştirmek ve oyun yolu ile gelişim alanlarının hemen hemen hepsini destekleyerek gelişimlerinin bir bütün halinde devam etmesine katkıda bulunmaktır.

        Proje sonucunda Geçici Koruma altındaki çocuklarımız ve diğer öğrencilerimiz arasındaki kültürel uyumsuzluğun ortadan kaldırılmış, sevgi ve  güvene dayalı bir bağ kurulmuş,  mutlu bireyler  elde edilmiş, işbirliğine dayalı  bir toplum kazanılacağı düşünülmüştür.

 

 

 

“Oyun, insan hayatının her evresinde var olan bir etkinlik  olmakla birlikte yaşamın ilk yıllarında çocuğun yaşadığı dünyayı tanıması, sevgilerini, kıskançlıklarını, mutluluklarını, düşmanlıklarını, iç çatışmalarını, hayallerini, düşüncelerini ifade edebilmesi için en uygun “dil” olarak kabul edilmektedir. Çocukların gelişimleri sırasında olgunlaşma ve sosyal boyutun erken gelişmesinde oyunun önemi büyüktür. Ayrıca içinde yaşanılan kültürün önemli etkilerinden olan araştırma duygusunun ve kurallara uymanın öğrenildiği, geliştirildiği yer de oyunlardır. Okulumuz bulunduğu bölge itibarıyla Geçici Koruma Altındaki vatandaşlarımızın  çok olduğu bir bölgedir(1400 öğrencilerimizin kayıtlı olduğu,  bunlardan ,500’ünün   geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrenci olması.) İnancımızdan ve kültürümüzden  gelen yardımlaşma duygusu ile yabancı uyruklu insanlara bölge halkı olarak kucağımızı açtık. Son dönemlerde halkımızın arasındaki kişilerden ya da yabancı uyruklu kişilerin yanlış davranışları genelleme yapılarak olaylar   çarpıtılmaya başlanılmış  sonuç olarak  bu durum   halklar arasındaki  kardeşlik ruhunu etkileşmiş, bazı kişisel olaylar genel bir sorun gibi algılanmamaya  başlanılmıştır.

   Tabi ki bu tür olaylar kardeş halklara kalıcı zararlar yaratmayacak. Ancak toplumda bir huzursuzluk yaratıyordu. Özellikle de okulumuzda bunun huzursuzluğunu görmeye başladık. Okulumuz öğrencileri arasında bir kutuplaşma, teneffüs saatlerinde gerginliklerin oluşması, çocuk tartışmalarının ailelere yansıyıp huzursuzluk yaratması bizleri bu konuda bir çözüm bulmaya itmiştir. Aynı zamanda geçici koruma altındaki çocukların kendi aralarında oyun oynaması, arkadaş grubunun Suriyeli arkadaşlarından oluşturması öğrencilerin Türkçe öğrenimini güçleştirmekte ve gruplaşmayı arttırmaktadır. Oyun yoluyla hem dil eğitiminin desteklenmesi hem de  okula uyumlarının kolaylaşacağı düşünülmüştür.

         Huzurlu bir toplum yaratmak  ve geçici koruma altındaki (Suriyeli) öğrencilerin entegrasyonunu sağlamanın en iyi yöntemi oyun olduğu, öğrencilerin oyun içinde gösterdiği  dayanışmayı hayatının her alanına taşıyarak  toplumu huzura götüreceği ve  Geçici Koruma Altında  Vatandaşlarımızın  Türk toplumuna uyumunu sağlayacağı  düşünülmüştür. Hayat içerisindeki tartışmanın yerini  oyun içerisindeki işbirliği ve beraberlik alacak olup toplumda birlik ve beraberliği artıracaktır.

Çalışmamıza   temel aldığımız anlayış çocukların  dünyasının ‘oyun’ olduğu anlayışıdır. Davranış   problemleri yaşayan   çocuklarla  yapılan,  davranışlarının düzeltilmesine yönelik çalışmalar(terapiler)  genellikle ‘oyun’ yolu ile olmaktadır. Bu düşünceler  temel amacı çocuklarımızın eğitimi olan okulumuzda çalışmamıza ışık tutan fikirler olmuştur.

Bu projenin oluşumunda emeği geçen Ayşegül Nacar ve Enver Pehlivan öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

 

16.05.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin