FİNANSAL  TEKNOLOJİ HUKUKU

Av. Ada Dengiz

FİNANSAL TEKNOLOJİ HUKUKU

Finansal Teknoloji Hukuku, hızla gelişen FinTech sektörünü derinlemesine inceleyen ve sektöre ilişkin küresel bir genel bakış sağlayan nitelikli hukuk alanıdır. Temelinde lisanslama ve diğer düzenleyici gereksinimleri barındıran finansal teknoloji hukuku, finans sektöründe bulunan süjelerin ortak iş modelleri, dijital pazarları, fikri mülkiyet hakları, veri koruma yükümlülükleri gibi birçok yargı alanında uygulama sağlar. FinTech ile birlikte finans ve teknolojik hizmetler bir araya gelerek ilgili süjelerin maliyetleri azaltılmakta, müşteri memnuniyeti artmakta ve işlem süreçleri hızlanarak zaman kaybını önlemek amaçlanmaktadır. Dolayısıyla küresel dünyada hızla gelişen teknolojinin ilgili sektörler nezdinde takip edilmesi ile birlikte müşterilerine iyi fırsatlar sundukça gelişimleri de bir o kadar hızlı olacaktır.

Fintech, finansal teknoloji portalı olarak adlandırılan, başlangıçta tüketici, ticaret ve finans kurumlarının teknolojik arka planlarını geliştirmek için uygulanmaya başlanmış olsa da şuan özellikle bankacılık, yatırım ve hatta bitcoin gibi kripto para birimleri de dahil olmak üzere finans sektöründeki teknolojik yenilikleri de ele alarak uygulamada daha geniş bir alana sahip olmuştur. Rekabet ortamında iş birliklerinin artması ile birlikte finansal teknolojilere artan oranlarda yatırım yapılmaktadır. Bu gelişmenin bir diğer süjesi de melek yatırımcılardır. Keza melek yatırımcılar tarafından yapılan yatırım ve desteklerle birlikte FinTech sektörü globalleşen dünyadaki gelişmelere daha hızlı adapte olabilmektedir. Örneğin 2016 yılında Cardtek ve Iyzico yatırımlarının %52’sinin melek yatırımcılar tarafından yapıldığını bunun tek başına 15 milyon dolarlık bir yatırıma denk geldiğini açıklamıştır. Böylece sayılı FinTech firmalarından olan bu iki süje yılda ortalama %14 oranında büyüme sağlamıştır. Fintechler günümüz finans dünyasında önemli ve takip edilmesi zorunlu bir alandır. Çünkü finansal teknoloji denildiğinde aslında hangi iş olursa olsun içinde finans vardır ve dolayısıyla fintech de bu işler içinde önemli bir yer kaplamaktadır. Burada her ne kadar ana tema FinThech gibi görünmese de yatırım yapılan şirketler dahi kendi içinde finansal teknoloji platformları oluşturmaktadır. Keza diğer iş kollarında olduğu gibi maliyetleri düşürmek ve daha hızlı bir hizmet sunmak ticaretin ana süjelerindendir.

Bahsi geçen sebeplerle finansal teknoloji, özünde birçok hukuk alanı ile bağlantılıdır ve değdiği her hukuk dalı ile uyumlu olmak zorundadır. Buna ister ticaret ister veri isterseniz internet hukuku olarak adlandırma yapın başta genel hukuk kuralları, ardından özel nitelikli kuralların uyumu olmadığı sürece gerçek bir gelişimden bahsedemeyiz. Ancak burada önemle belirtmek gerekir ki FinTech’lerin önünü açacak kapsamlı regülasyonlar olmadığı sürece yine kervanın yolda dizilmesini bekleyeceğiz. Keza yeni uygulamalar, değişen tüketim alışkanlıkları, gelişen finansal sistemleri, yasal düzenlemelerin olmadığı alanlara ve kullanıcılarına hem maddi hem de manevi zararlar vereceği gibi tüm bu konuların hukuki, ticari, denetimsel pek çok etki alanı ve düzenleme gereksinimi vardır. Bunların yapılması veya gecikilmesi halinde ya finansal hizmetlerde geri kalacağız ya da gri alanlarda kalan finansal ürün ve hizmetleri nasıl kontrol edebileceğimizin hususunda askıda kalacağız. Diğer taraftan, inovasyonun ve finansal hizmetler endüstrisinin geleceği için etkili regülasyonlara olan ihtiyaç artmakta ve regülatörler açısından FinTech’lere zarar vermeden, ancak aynı zamanda finansal sistemi güvence altına alarak FinTech sektörünün nasıl düzenlenebileceği hususu önemli olmaktadır.

Son dönemde ortaya çıkan big data teknolojileri verinin operasyonel sistemden büyük platformlara taşınması ve daha büyük platformlardan sadece bankacılık sektörünün kendi içerisinde oluşturduğu veri değil çevresel verileri de kullanarak ve müşterinin başka davranışlarını da bir araya getirerek değer yaratmaya dönük bir modele doğru ilerlemeye başlamaktadır. Ödeme sistemlerinde, bankacılık sektöründe oluşan yenilikler insan hayatını kolaylaştırdığından ve kısa zamanda daha geniş müşteri kitlesine ulaşım sağladığından bahisle finansal sektör canlılık göstermiş, yerel ve küresel pazarda önemli yere sahip olmuştur. Bu sebepledir ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı’nda blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parasının uygulamaya konulacağı, uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji (FinTech) ekosisteminin oluşumu destekleneceği, blokzincir uygulamalarının yaygınlaştırılmasını teminen ulaştırma ve gümrük hizmetlerinde gerekli hukuki ve fiziki altyapı çalışmaları tamamlanacağı, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde büyük veri, bulut bilişim, mobil platformlar, nesnelerin interneti, yapay zekâ, blokzincir gibi yeni teknolojilerden faydalanılabilmesi için süreç ve teknolojik altyapı iyileştirmeleri yapılacağı belirtilmiştir.

FinTech ile birlikte örneğin online pazar yeri, sosyal medya ve e-ticaret şirketlerinin kuruluşu ve devam eden süreçlerinde bahse konu şirketlerin kullanıcı üyelik, abonelik, alan kiralama, gizlilik sözleşmeleri, çerez ve veri koruma politikalarına, mesafeli satış sözleşmesinin ve kullanıcı bilgilendirme formları, Online alışveriş sistemlerinin oluşturulması, reklam sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve hazırlanması, ilgili kayıt ve tescil işlemlerinin yapılması tamamen hukuki alt yapıda ilgili hukuk kuralları ile paralel yürütülmelidir. Ya da yeni oluşturulan içerik ve aplikasyonlara yönelik marka/tescil/lisanslama başvuruları ile ilgili süreçlerinin takibi, içerik ve yer sağlayıcıların hukuki sorumlulukları vb. alt yapıların oluşturulması ve/veya bu hususlar hakkında hukuka uygun hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.

 
 
12.07.2021 (Av. Ada Dengiz)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

4. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

KADIN SIĞINMA EVLERİ

BOŞANMA DAVASINDA MAL PAYLAŞIMI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI

KİŞİSEL VERİLERİN İHLALİNDE TAZMİNAT HAKKI

KİŞİSEL VERİLERİN BOŞANMA DAVALARINDA KULLANILMASI

KOLLUĞUN KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YETKİSİ

SİBER SALDIRILAR VE SİBER DİRENÇ

TELİF HAKKI: BIRAKINIZ YAPSINLAR BIRAKINIZ GEÇSİNLER

DİJİTAL KİMLİKLER, BLOCKCHAİN VE HUKUK

BOŞANMA DAVALARINDA ERKEĞİN HAKLARI

BİR İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MASALI

YAPAY ZEKÂ VE UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

SON TARİH 31.03.2021

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin