TERSİNE MEDENİYET  AİLE İÇİ ŞİDDET 

TERSİNE MEDENİYET AİLE İÇİ ŞİDDET 

2.Bölüm 

Kadına yönelik şiddet ilk çağlardan bu yana uygulanıyor.

Şiddet nedir?

Peki erkekler kadınlara neden şiddet uyguluyorlar? 

Şiddet uygulanan kadın ne yapıyor? Ülkemizdeki kanunlar kadını yeterince koruyor mu? 

 

ŞİDDET: Güç ve baskı uygulayarak, insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüne şiddet denir. Aile içi şiddet ise bir kişinin mevcut veya eski eşine, sevgilisine, çocuklarına, anne babasına, kardeşlerine veya yakın akrabalarına yönelik uyguladığı sindirmeyi de içeren her türlü saldırgan davranışların tümüdür.

 

PEKİ ERKEKLER KADINLARA NEDEN ŞİDDET UYGULUYOR?

Toplumun bilinç altına yerleşmiş bir bakış açısı olan; Alkol veya madde kullanımı, işsizlik, eğitimsizlik gibi aile içi şiddetin nedeni olarak ortaya atılan birçok durum sadece aile içi şiddetin bahanesidir. Alkol ve madde kullanımı ile şiddet arasında dolaylı bir ilişki söz konusu ama kişi Alkol ve madde kullandığı için şiddet uygulamaz ama şiddet davranışını sergilemek için kendisine uygun bir ortam yaratır. Şiddet uygulamak kişinin kendi bilinçli seçimidir. 

 

ŞİDDET UYGULANAN KADIN NE YAPIYOR?

Kadına evlenmeden önce empoze edilen bir düşünce olan

"Gelinliğinle çıktın kefeninle dönersin" ve "çocuklarını bırak gel" 

baskısının yanı sıra Aile içinde yaşanan aile içinde kalır düşüncesi toplumumuzda çok hâkim bir durumdur. Çocuklar babanındır ve babada kalır düşüncesi, kadının çocuklarını bırakmak istememesi ve tüm yaşadıklarını kabullenmesine ya da göz yummasına sebep olan en büyük etkendir. 

 

ŞİDDETE MARUZ KALAN KADININ PSİKOLOJİK DURUMU:

Şiddete maruz kalan kadın, yaşadığı korku ve kaygılar daha önceden geçirilmiş panik atakları varsa artırabilmekte, yoksa da başlatabilmektedir. Panik bozukluk tedavisi gören kadınlardaki zarar görme korkusu şiddete maruz kalma sonucu artmakta ve bu durum onların sık sık panik atak geçirme riskini artırmaktadır.

şiddet sonucu ruhsal problemlerin yaşandığı durumlarda, bu problemlerin çözümünün sadece şiddetin ortadan kalkmasıyla mümkün olduğunu, aile içi şiddet engellenmedikçe bu şikayetlerin tekrarlanacağını göz ardı etmemek gerek. Aile içi şiddeti engellemek için karı-kocaların, eş terapistine başvurarak evlilik içinde yaşadıkları problemleri çözmeleri ve erkeğin şiddetin çözüm olmadığı fikrini benimsemesi gerektiğinin de altını çiziyorum. Bunun dışında erkeklerin öfke kontrolünü öğrenmesi, eş ve yakınlarına şiddet uygulamak yerine kendilerini sözel olarak ifade etme alışkanlığını kazanmaları da başlıca çözüm önerilerinden biridir.

Unutmayalım ki, ancak sağlıklı ve mutlu kadınlar sağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştirebilir. 

Kadın bir toplumun en kıymetli hazinesidir ve bunun kıymetini bilmeyen toplum bireyleri büyük zarara uğramaya mahkumdurlar. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün

dediği gibi;
Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

 

5.12.2017 (Sevda Yıldız)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

TERSİNE MEDENİYET

İPLE KÜFENİN HESABI

İNSAFA 'GELİN'

BEYNİMDEN MESAJ VAR

GECELERDEN BİR GECE