Adab-ı Muaşeret

ALİ KARTAL

Adab-ı Muaşeret

İnsanlar birbirinden farklı kabiliyetleri ve gereksinimleri ile diğer insanlarla birlikte yaşama ihtiyacı duyar. Bir arada yaşamanında  belirli kuralları vardır. Söz konusu kurallar bir taraftan insanlarla ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlarken, diğer taraftan "en güzel surette" yaratılan insanın diğer varlıklarla ilişkilerinde bu saygınlığı korumasına yardımcı olur.

 

Adab-ı muaşeret, bir topluluk ve toplumda uyulması gereken ve insanlar arasındaki davranışları düzenleyen nezaket, saygı ve görgü kurallarıdır. Herhangi bir toplum içine girerken adab-ı muaşeret kurallarına uygun kişiler o toplumda sivrilerek öne çıkar. Herkesin değer gösterdiği saygın bir kimse olur. Bunlardan önemli olanlarını siz okuyucularımızın ve bu konulara dikkat eden kişilerin engin hoşgörünüze sığınarak hatırlatmak yerinde olacaktır.

 

Adab,edeb kelimesinin çoğuludur. Usul, yol, yordam, davranış ölçüleri, terbiye, Ahlak ve terbiyenin gerektirdiği konuşma ve hareket tarzının bütünüdür. Adaba uymayanlara edepsiz denir.

 

Ahlak, iyi davranışların içselleşmesi ve yaşam biçimi hâline gelmesidir. Ahlaki kurallara aykırı davranışların yaptırımı ise kişinin bizzat kendi vicdanı ya da içinde yaşadığı toplumun baskısıdır.

İnsana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum içerisinde saygı ve hürmete layık kılan davranış şekillerine adab-ı muaşeret kuralları denmiştir. Bu kurallar ahlaki kuralların dışında başka konuları da kapsarlar. Ancak adab-ı muaşeret kuralları, özellikle insanın fıtratı ile ilişkili olan ahlakın, insan ilişkilerine yansıyan pratik yönüyle ilişkilidir. Bir anlamda ahlakın tamamlayıcısıdır.

14.12.2019 (ALİ KARTAL)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

ARKADAŞLIK ÜZERİNE BİR YAZI

Havf ve reca arasında olmak

İŞİNİ SEVEREK YAPMAK

İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikler

Yazılı medya son demlerinde

HER DUA NEDEN KABUL OLMAZ

HAYIR KURUMLARI NE KADAR GÜVENİLİR?

AİLE OLMAK

İNSAN NEDEN EVLENMELİ

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin