EV HANIMLARINA İNTERNETTEN SATIŞTA  VERGİ MUAFİYETİ

M.ORHAN DEMİRHAN

EV HANIMLARINA İNTERNETTEN SATIŞTA VERGİ MUAFİYETİ

Bu haftaki yazımızda; ev hanımlarının kendi işini kurmak ya da işini internete taşıyarak satış yapmayı planlayarak İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden ve genellikle aile bütçesine yardımcı olmak amacıyla elde ettikleri gelirin vergilendirilmesinde ve  Yapılan Satışlarda elde edilen kazanca yönelik Mali İdare tarafından getirilen Esnaf Muaflığından yararlanma imkanı ile ilgili olarak yapılan faaliyetin  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun  karşısındaki yasal durumu İncelemeye çakışacağım.

15 Mart 2019 Tarihli Resmi Gazete yayınlanan 306 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Ev hanımlarına internetten yaptıkları satışta vergi muafiyeti getirildi. Gelir Vergisi Kanunun 9 uncu maddesi “yıl içinde gerçekleştirilen ve  satış tutarı ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda esnaf muaflığı getirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak. Genel Tebliğde yapılan açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir.

Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması gerekmektedir.  Bu tutar 2020 takvim yılı için bürüt asgari ücret toplamı (2.943,00*12=) 35.316,00 TL dır.

Peki, bu sanal ortamdaki ticaretin vergilendirilmesi süreci nasıl gerçekleşiyor neler yapmalıyız?

Sanal ortamlar üzerinden ürün satışı gerçekleştirilmesi durumunda vergi mükellefi olma ihtimaliniz gün yüzüne çıkar. Nasıl ki fiziki mağaza ve işyeri işleten gerçek kişiler yaptıkları ticaret dolayısıyla Gelir ve Katma Değer Vergisi mükellefi oluyorlar ise sanal ortamda ticaret yapan Ev Hanımlarının da e-ticaretinde aynı sorumluluklarla mükellef olması kaçınılmazdır. Ancak Ev hanımlarının Vergi mükellefiyetinden söz edebilmek için bir yıl içindeki yaptıkları toplam emtia satışının 35.316,00 TL aşması gerekmektedir. Bu tutarın altında satış yapan ev hanımlarından yasal olarak  Maliye / Gelir İdaresi herhangi bir vergi almamaktadır.

Buna göre; 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri bir işyeri açmaksızın satan Ev Hanımları esnaf muaflığından faydalanabilmektedirler.

Bu ürünler;  Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, kırpıntı deriden üretilen mamüller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri kapsamaktadır.

Yasada yapılan bu değişiklik ile İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı genişletilmiştir.

Getirilen bu yeni düzenlemede ve muafiyetten yararlanmada Esnaf Muaflığı belgesi Esnaf muaflığından faydalananların söz konusu belgeyi almalarının isteğe bağlı olduğunu, belge alanlardan herhangi bir bedel talep edilmediğini belirtmek istiyorum. Esnaf vergi muafiyeti belgesi talep edenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan şartları taşıdığının anlaşılması halinde vergi dairesi tarafından belge verilecektir. Ayrıca, vergi dairesince gerekli görülen durumlarda işyerinde veya faaliyetin yapıldığı yerde araştırma veya tespit yapılabileceği tabiidir.

                                                                                                                                                                    Esnaf vergi muafiyeti belgesi düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl için geçerli olup bu sürenin sonunda vergi dairesine başvurularak yeni belge alınması mümkün bulunmaktadır (283 No.lu G.V. Genel Tebliği)

Örnek: 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Bayan (C), evinde ürettiği tarhana, erişte ve mantıları ve  imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûllerini, internet üzerinden satmaktadır.

Bayan C ’nin, 2020 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu bu satış tutarı 35 .000 TL, internet dışındaki diğer satış tutarı ise 10.000 TL dir.

Bayan (C)’nin internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 35.000 TL, 2020 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 35.316,00 TL’yi aşmadığından, gelir vergisi mükellefi olmayacak ve müteakip yıllarda da bu muafiyetten faydalanmaya devam edecektir.

 

 

3.09.2020 (M.ORHAN DEMİRHAN)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

Gözlemeci ve Sıkmacıyla Vergi Dairesi Gerçek Yargı Basit Usulde Dedi.

MALİYEDEN İŞYERİ KİRACILARINA MÜJDE

HAYIRSEVERLERE BÜYÜK KOLAYLIK

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin