Gözlemeci ve Sıkmacıyla Vergi Dairesi Gerçek Yargı Basit Usulde Dedi.

M.ORHAN DEMİRHAN

Gözlemeci ve Sıkmacıyla Vergi Dairesi Gerçek Yargı Basit Usulde Dedi.

Yargı küçük işletmeye vergi avantajı sağlayan adaletli bir karara imza attı.

Danıştay 14. Dairesi, Gaziantep'te gözleme, sıkma ve tost satan bayan vergi mükellefinin gerçek usule göre daha avantajlı olan basit usulde vergilendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Dava dosyasına göre, Gaziantep'in Şehitkâmil ilçesinde açtığı bir işyerinde gözleme, sıkma, ev ekmeği ve tost satmak istediğini belirterek basit usulde vergi mükellefi olma talebiyle İşe Başlama Dilekçesi ile Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığına başvurdu.

Ancak daire görevlileri, dükkân sahibi vergi mükellefinin bu talebini değerlendirirken, bu talebin 1 Nisan 1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 183 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine uymadığını, dükkanın "lokanta ve benzeri işletme" olduğunu savunarak, Vergilendirmede basit usul değil gerçek usulde vergi mükellefi olarak kaydetti.

Bunun üzerine iş yeri sahibi kadın vergi mükellefi Vergi Dairesinin uygulamasını Yasal mevzuata uygun bulmayarak avukatı aracılığı ile Danıştay'da dava açtı. Dava dilekçesinde "gözleme, sıkma ve ev ekmeği imali ve satımı"nın Bakanlar Kurulu kararının ekindeki "Lokanta ve benzeri hizmet işletmeleri" maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği ve esnaf kadının basit usulde vergi mükellefi olması gerektiği savunuldu.

Vergi dairesi görevlilerinin yaptığı yoklamada dükkanda 50 liralık gözleme malzemesi bulunduğu, dükkanın aylık kirasının 400 lira olduğu bildirilen dilekçede, dükkandaki yiyecek çeşidinin de çok sınırlı olduğu belirtildi.

Gerçek usulde vergi mükellefi kaydedilmesi nedeniyle davacı yaptığı ayda 100 lira stopaj, 50 lira kadar KDV, 100 lira muhasebeci ücreti ödediği, muhtasar beyannamesi verdiği, ayrıca yazar kasa aldığı aktarılan dilekçede, basit usulde vergilendirilmesi halinde kira stopajından sorumlu olmayacağı, yılda bir defa beyanname vereceği, bir kere muhasebeci ücreti ödeyeceği ve yazar kasa yükümlülüğünün kalkacağı anlatıldı.

Dilekçede, bu ek mali yükümlülüklerin, aylık kar hedefi 1000-1300 lira olan davacı için zarara yol açtığı kaydedildi.

Dava dilekçesinde ayrıca vergi dairesinin kararına gerekçe gösterdiği, kimlerin basit usulde vergi mükellefi olabileceğini düzenleyen 1 Nisan 1995 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararının ekindeki bazı bölümlerin iptali de talep edildi.

"İş yerinde yapılan yoklamada gözleme, sıkma, ev ekmeği imalı ve satımı yapıldığının ve 50 lira tutarında gözleme malzemesi bulunduğunun tespit edildiği, davacının lokanta ve benzeri işletme sahibi olduğundan bahisle de gerçek usulde mükellef kaydının açıldığı anlaşılmaktadır. Olayda, davacının işletmesinin 'lokanta ve benzeri işletmeler' vasfında değerlendirilemeyeceğinin açık olması ve idarenin açıklayıcı düzenleyici işlemlerinde de söz konusu faaliyeti belirtmemiş olması karşısında, davacı hakkında tesis edilen gerçek usulde mükellefiyet işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir."

24.09.2020 (M.ORHAN DEMİRHAN)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

EV HANIMLARINA İNTERNETTEN SATIŞTA VERGİ MUAFİYETİ

MALİYEDEN İŞYERİ KİRACILARINA MÜJDE

HAYIRSEVERLERE BÜYÜK KOLAYLIK

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin