İNSAN NEDEN EVLENMELİ

ALİ KARTAL

İNSAN NEDEN EVLENMELİ

Gençlerimiz çoğunlukla bu sorunun cevabını hiç düşünmeden bunu yapar. Belli bir yaşa gelen bir insanın uğradığı bir durak  olduğu için evlenirler.  Allah"ın insanın hamuruna koyduğu ihtiyaç ve cazibesiyle evlenir. İnsanın doğası gereği Allah"ın yarattığı fıtrat üzere devam etmek arzusunda olduğunu gösterdiği için de güzeldir.

Erkeğin, evleneceği kızı seçmesi, kız velisinin de damat adayını seçmek için dikkatli davranması, kurulacak yuvanın selâmeti ve doğacak çocukların sıhhati ve terbiyesi açısından çok mühimdir.

Hz. Ömer, kendisine çocuğun babası üzerindeki hakkını soran bir oğluna şu üç şeyi sayar:

"Temiz ve iyi ahlâklı bir anne seç, güzel bir isim koy ve ona Kur'ân öğret."

Her şeyden önce, evlilikte esas maksat hayırlı bir neslin vücuda gelmesidir; insanın bazı muhtemel günahlara girmesine mani olması ve düzenli bir hayata kavuşması için de ayrıca ehemmiyeti vardır. Yoksa sırf nefsin arzusundan kaynaklanan ve sadece geçici bazı zevklerin tatmini düşüncesine dayanan bir teşebbüsün, ilerisi için devamlı bir rahatsızlık unsuru olacağı şüphesizdir.

Bazı insanlar sırf haramlardan korunmak, başkasının ırz ve namusuna göz dikmemek için evlenirler. Bunlar da bu düşünceleriyle evliliği ibadete dönüştürmüş olurlar. Çünkü Allah Rasulü (sa), "Gençler! Evliliğin külfetini yerine getirebilenleriniz evlensin. Getiremeyecek olanlarınız oruç tutsun. Çünkü orucun insanı gemleyen bir kamçısı vardır". "Evlenen dinini yarısını tamamlamıştır. Diğer yarısında da Allah"tan korksun" buyurmuştur.

7.12.2019 (ALİ KARTAL)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

ARKADAŞLIK ÜZERİNE BİR YAZI

Havf ve reca arasında olmak

İŞİNİ SEVEREK YAPMAK

İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikler

Yazılı medya son demlerinde

HER DUA NEDEN KABUL OLMAZ

HAYIR KURUMLARI NE KADAR GÜVENİLİR?

AİLE OLMAK

Adab-ı Muaşeret

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin