PROF. YANSEN’İN GAZİANTEP İLİ AVAN PROJESİ DETAYI

İbrahim Alisinanoğlu

PROF. YANSEN’İN GAZİANTEP İLİ AVAN PROJESİ DETAYI

Gaziantep’in ilk imar planını hazırlamakla görevlendirilen Profesör Yansen görevi kabul edince Antepe gelir. Şehri doğudan batıya, kuzeyden güneye gezer, kaleye çıkar. Şehrin yüzey şekline, , tarihsel dokusuna, hava durumuna, bitkisel örtüye, tarım ve su alanlarına bakar. Gerekli notlarını alır ve bir imar planında olması gereken hususları not eder ve gider. Bazı gecikmelerden sonra Eylül 1937 de Avan projesini Gaziantep belediyesine gönderir. Toplanan imar komisyonu planı hararetli bir tartışmadan sonra küçük bir takım tadilatlarla kabul eder. Daha sonra toplanan şehir meclisi de planı tetkik ve müzakere eder. Plan şehir meclisince de kabul görüp tasdik edilince vekâlete gönderilecek ve vekâletin tasdikinden sonra kesbi katiyet edecektir. Mimar Yansen kesbi katiyet edecek Avan projeye göre şehrin imar planını hazırlayacak, nihai şeklini alacaktır.
Profesör Yansen’in Gaziantep Avan projesinde yer alan hususlar ana hatlarıyla şunlardır.
“Bu plana göre şehir, garbe, şimale ve cenuba doğru genişleyecektir. °anıta Atatürk bulvarının iki tarafında bahçeli evler yapılacak, kolejde bir askeri mahalle teşkil olunacak, şimalde Alleben deresinde otuz metre yeşillik bir kısım bırakıldıktan sonra iki tarafına bahçeli evler yapılacak ve bu evler Narlı şosesinden Meydana kadar devam edecektir.
Cenupta Mezarlığın düz kısımları ve Mardin, Saçaklı, Aydın Baba’ya doğru etekler de ağaçlandırılacak olan bu tepeler görülecek şekilde evler yapılacaktır.
Kilis şosesi Kışladan Suburcu’na kadar 22 metre genişliğinde devam edecek ve buradan Arasaya kadar 14 metre genişliğinde olacaktır.
Narlı Şosesi, bağların yanından itibaren 22 metre olarak gelecek ve İsmet paşa caddesi teşkil ettikten sonra Belediyenin arkasından Sehreküstüye kadar aynı genişlikte devam edecektir.
Şimdiki Maarif Caddesi Düztepe’den Meydandaki istasyon yerine kadar on metre olarak devam edecektir. Hükümet bu cadde üzerinde kurulacak ve caddenin garbinde Atatürk Bulvarı yapılacaktır. Şehreküstü’de ismet Paşa caddesinden Asri mezarlığın yanında Nizip caddesine kadar ayrıca 17 metre genişliğinde bir cadde açılacak, bu cadde ile İsmet paşa caddesi, şehrin iktisadi ve ticari yolu olacaktır.
Gaziler caddesi Arasadan Zerdalilik civarında bulvara kadar 12 metre genişliğinde açılacaktır. Nizip yolu biraz şimale alınacak, Hacıbaba’nın da altında, şehirle Nizip yolu arasında ağır endüstri mahallesi teşkil olunacaktır.
El endüstrisi ile Amele Mahallesi, Şahreküstü mezarlığında kurulacaktır. İstasyon meydanının şimalında bulunacak ve bunun garbinde Hava istasyonu yapılacaktır.
Kavaklık şimale ve cenuba doğru genişleyecek ve bunun şimalinde stadyum yaratacaktır. Alleben deresi üzerinde biri stadyumun yanında, biri Halk partisinin önünde. Diğeri de daha şarkta olmak üzere Uç yüzme havuzu yer alacaktır. Türktepe ağaçlandırılacak ve bu tepeden biri su aşağısına, diğeri Arasaya Doğru iki yeşillik yol inecektir. Plan yarış mahallini eski yerinde bırakmaktadır. İmar komisyonu yaptığı tetkikte stadyumun evvelce düşünüldüğü gibi Meydanda yapılmasını ve yarış yerinin de stadyum işinde bulunmasını münasip görmüştür.”
Avan projesi daha sonra il imar komisyonunca kabul görmüş ve kesin haline getirilmek üzere Yansen’e gönderilmiştir.

 

12.01.2021 (İbrahim Alisinanoğlu)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

EŞŞEG BEYNİ YİMİŞ!

BİZ NEYMİŞİZ BE ABİ !?

MAĞRUR GELENLER,MAĞLUP DÖNDÜLER ÜLKELERİNE.

Manisa Tarzanı’nın Antep-Kilis’le alakasını biliyor musunuz?

FİNGİLİ FİSTAN ATMAK

NEREDE O ESKİ KIŞLAR !

SOF DAĞINDAN GAZİANTEP’E

 ALLEBEN NEDİR?

PANORAMA 25 ARALIK

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin