Tevhit ve Vahdetin öncüsü Müminler

Süleyman Göksu

Tevhit ve Vahdetin öncüsü Müminler

Resûl-i Ekrem (s.a.s) Efendimiz, bir gün ashabıyla birlikte bir kabristana uğradı. Orada medfun olanlara, “Allah’ın selamı size olsun ey Müminler diyarının sakinleri! Biz de bir gün inşallah sizlere kavuşacağız.” şeklinde selâm verdi. Sonra sözlerine, “Benden sonraki kardeşlerimi görmüş olmayı ne kadar da çok arzu ederdim.” şeklinde devam etti. Bu sözü işiten ashap, “Biz senin kardeşlerin değil miyiz yâ Resûlallah!” dediler. Allah Resûlü, “Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerim ise benden sonra gelecek müminlerdir.” buyurdu. Evet, bir zamanlar Müminlerin sayıları pek azdı. Sonra dalga dalga, nesilden nesile çoğaldılar. Zamanla kıtalar kuşatan büyük bir topluluk hâline geldiler. Peygamberimizden öğrendikleri hakikatleri dünyanın her tarafına yaydılar. Gittikleri her yere şefkat, merhamet, insaniyet taşıdılar. Mümin gönüller, imanla birbirlerine ısındı ve kaynaştı; ırk, renk, dil, bölge ve coğrafya farkları gibi engeller bir bir aşıldı. Müslümanlar kardeş oldular, yekvücut oldular. Tevhit ile gelen vahdetin temsilcileri oldular. Bir ve beraber olmanın en güzel örneklerini sergilediler. Aynı kıbleye dönerken, Kâbe’de yan yana tavaf ederken, aynı inanca bağlı bir ümmet olmanın huzur ve mutluluğunu yaşadılar. Bilgiyi, hikmeti ve marifeti rehber edindiler, insanlığı yücelten medeniyetler inşa ettiler. Yeryüzünde hak ve adaleti tesis ettiler.

İslâm ümmeti, İslâm’ın bir araya getirdiği müminler topluluğudur. İnsanlığa örneklik, önderlik ve rehberlik yapacak ana kitledir. Tüm insanlık için var kılınmış topluluktur. Bu itibarla yeryüzünde hak ve adaleti tesis etme gibi bir sorumluluğu vardır. İyiliği emretme, kötülükten alıkoyma gibi bir vazifesi vardır. İslâm ümmeti, bir anneden doğmuş çocuklar gibi güven ve sadakatle birbirine bağlıdır. Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz (s.a.s)’in rehberliğinde yüce değerleri yaşayan ve yaşatan topluluktur. Her türlü aşırılıktan uzak, mutedil bir ümmettir.

Ne zaman ki Müminler, Kerim Kitabın ilk çağrısı olan ilim, hikmet ve marifet yolundan uzaklaştı, o vakit cehalet bataklığına saplandı. Böyle bir durumda fert ve toplum hayatına, insanlığa yön veren, ışık tutan değerler üretemedi, medeniyet inşa edemedi. Bilgide, fikirde, düşüncede, eğitimde, kültürde ve sanatta tutulma yaşadı, söz sahibi olamadı. Ne zaman ki heva ve heves, menfaat ve çıkar, hak ve hakikatin önüne geçirildi, o vakit ihlâs ve samimiyet kaybedildi. Dinin özünden uzaklaşıldı. Riya ve gösteriş ön plana çıkarıldı. Ne zaman ki, İslam dünyasında çalışma ve üretme terk edildi, o vakit fakirlik ve yoksulluk girdabına düşüldü. İslam beldelerinin zenginliği sömürülmeye başlandı. Müslümanlar, hep başkalarının ürettiklerini tüketmeye mecbur bırakıldı. Ne zaman ki Müslümanlar, tefrika, ayrılık ve gayrılığa düştüler, o vakit coğrafyamız eman ve güven, sulh ve selam özelliğini kaybetmeye başladı. Gücümüz zayıfladı. Kötülüklere engel olamaz, huzur ve barışı sağlayamaz olduk.

Yüce Rabbimiz bütün bu hastalıklarla mücadele etmeyi, her türlü fitne ateşini söndürebilmeyi İslam ümmetine nasip eylesin. Bizleri, zihinleri ve yürekleri bir, gayeleri ve duyguları bir, sevgileri ve hüzünleri bir kardeşler topluluğu eylesin! Bu camide yan yana, omuz omuza durduğumuz gibi her daim müminler topluluğu olarak yan yana, gönül gönüle olabilmeyi bizlere bahşeylesin! Ümmet-i Muhammedi tevhit ve vahdette birleştirsin.

 
10.06.2021 (Süleyman Göksu)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

Borç vermenin sevabı

Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakları

Amel defteri kapanmayanlar

Ahir Zamanda Müslümanlar

Ahiret gününe iman

Tevhidin sembolü, İslam’ın şiarı

 Akika kurbanı

Duanın önemi nedir ve dua nasıl yapılmalıdır?

Kurbanlık hayvanların yaşlarında aranacak olan asgari sınır nedir?

İSRAF, DİNİ VE AHLAKİ BİR İFLASTIR

Düğünlerimizde Ölçü

Tasdik ve inkâr bakımından insanlar

En hayırlı azığımız

Resulullah’ta size pek güzel bir örnek vardır

Din ve maneviyat

Müslüman Şahsiyeti

Kurbanın Dinî dayanağı nedir?

Matem

İmam-ı Azam Hazretlerinden Hikmetler

Camiler ve Din hizmetine adanmış ömürler

Zulüm cezasız kalmaz

İslam Zararlı Alışkanlıkları Yasaklar

Cuma Gününün önemi

Sahih ve Makbul İman

Kur’an’da geçen Dua Ayetlerinin mahiyeti nedir?

Kur’ân-ı Kerim’de bildirilen ahlak

Misafir ve rızık

Zulüm cezasız kalmaz

Kudüs İslam Yurdudur

Kadir Gecesi

Yetim: Cenâb-ı Hakk’ın İnsanlığa Emaneti

Önemli sermayemiz

Nisan yağmuru ile gelen şifa

Rabbimize yakın olma çabamız

ŞİFA AYI RAMAZAN

Kutlu Misafir

                         Birbirimizin farkında olmak

Merhamet

Anne-baba rızası

Hakkıdır Hakka Tapan Milletimin İstiklâl! 

Mazlumun yanında yer almak

KYK öğrenim ve harç kredisi borçların yapılandırılması

Zor zamanlarda maneviyatımızdan destek almak

Anne duası

İslâm, ırkçılığın her türlüsünü reddeder

Temiz gıda temiz nesil

İman çok hassastır

İmanın tadına ermek

Gençlerimiz: en büyük imkân ve zenginliğimiz

Yaşlılara hürmet vazifemiz

Kur’an’ın Mukaddimesi

Hayvanlara merhamet

İmanınızı yenileyiniz...

DİN İSTİSMARCILARI

DİN İSTİSMARCILARI

İmanınızı yenileyiniz...

Aklın ibadeti: Tefekkür

Emanet kutu!

"DUÂ İBADETİN ÖZÜDÜR"

Ladikli Ahmet Ağa Hazretleri

Her hak sahibine hakkını vermek

NASİHAT FAYDA VERİR, KİME?

Gafillerden olma!

Salgın virüs neden çoğalıyor…

 9 Ocak Kurtuluş Bayramımız var bizim…

Uzun ince bir yoldayız...

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin