“Global Ticarette Yeşil Dönüşüm ve GES”

Gamze Erden
Gamze Erden

Aralık 2019'da, AB'nin 2050 karbon-nötr ilk kıta olma hedefini açıklamasının ardından Güney Kore, Japonya, ABD gibi uluslararası ekonomi ve ticaretin önde gelen oyuncuları 2050 yılında karbon-nötr olma hedeflerini beyan ettiler.
Almanya, İsveç ve Avusturya'nın 2050 öncesinde; Çin, Ukrayna ve Kazakistan'ın 2060 yılında; Avustralya ve Singapur'un 2060 yılının ikinci yarısında net 0 (sıfır) karbon hedeflerine ilişkin beyanları mevcut.
Birçok uluslararası şirket ve yatırımcı, sıfır karbondan arındırmak, %100 yenilenebilir enerji kullanmak gibi hedefler belirlemektedir. Peki Yeşil Mutabakat’ın Ana Hedefi Nedir?
• 2030’a kadar karbon salımını 1990’a kıyasla %55 oranında azaltma,
• 2050’de ise karbon salımını sıfıra indirme,
Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB'nin iklimden enerjiye, sanayiden tarıma, ulaşımdan finansmana varan geniş bir yelpazedeki politikalarının yükseltilen iklim hedefleri doğrultusunda gözden geçirilmesini hedeflemektedir.
O halde;
Hem üretim hem dağıtım sürecinde temiz ve yenilenebilir enerji tercih edilmeli. Modern teknolojiler kullanarak karbon salımı, enerji tüketimi ve atıklar azaltılmalı.
Bildiğiniz gibi ülkemizde yenilebilir enerji kaynaklarından en sürdürülebilir olanı güneş enerjisi. Özellikle son zamanlarda elektrik fiyat artışı ile gündeme gelen GES(Güneş Enerji Santrali) yatırımları konusunda ne durumdayız ve ne tür sorunlar yaşıyoruz, birlikte göz atalım:
Güneş Enerji santrallerinin yer seçimi doğru yapılıyor mu
Güneş Enerji santrallerinin denetimde yaşanan ne gibi sorunlar var. Yani belli bir finansal gücü olan her şirketin Ges kurulum yapması ne kadar doğru
Santralleri kurulumu öncesi, projelendirmede yapılacak olan planlamalar ve buna bağlı olarak alınan İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri, santralin kurulum aşamasında yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi için yeterli mi
Ges modelleri yeterli mi, verimli mi
Ülkemizde bu konuda yetişmiş insan kaynağı ne durumda
Sanayicinin bu yatırımlar için gerek çatı tipi gerekse arazi tipi olsun altyapısı müsait mi
Yatırım yapacak sanayici veya bireysel kişiler için avantajlı kredi imkanları ve teşvikleri var mı
Güneş Enerji Panellerinin çevreye verdiği zararlar ile ilgili ne tür tartışmalar var
Panel üretici firmaların hammadde temininde sıkıntı yaşanıyor mu
Bürokrasi engeli var mı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının bu konuda çalışmaları yeterli mi
Görüldüğü üzere GES konusunda henüz oturmuş bir sistem yok. Evet çaba var. Ancak son 8 ay içinde yaklaşık 10-15 firma ve çiftçi ile birebir yaptığım görüşme sırasında gözlemlediğim kafalarda çok fazla soru işaretinin olduğu ve farkındalığın yetersiz olduğu yönünde. Yine GES’lerin yüksek maliyetli yatırımlar olması nedeniyle GES yapmayı düşünen kişi ve kuruluşların nakit sıkıntısı yaşadığı, piyasada santral kurulumu yapan mühendislik firmalarının uç noktalara ulaşacak farklılıkta fiyat verdiğini gözlemlemekteyiz.
Sözün özü GES, yenilenebilir enerji yatırımı. Yeşil mutabakat için önemli olduğu gibi firmaların işletme maliyetlerini uzun dönemde azaltacak yatırımlar olduğu için karar vericilerin GES’lerin yatırımları konusunda mali, bürokrasi, insan kaynağı, iş güvenliği, planlama vb. pek çok konuda daha sistemli bir politika izlemesi gerekiyor.

- Gaziantep Doğuş Gazetesi, Gamze Erden tarafından kaleme alındı
https://gaziantepdogus.com/makale/11294132/gamze-erden/global-ticarette-yesil-donusum-ve-ges